Welkom bij Stichting SAGA

Samen gewoon aan de slag

Stichting Saga is een leerwerkplek voor kwetsbare mensen met een begeleidingsvraag op het gebied van werken. Stichting Saga heeft expertise op het gebied van vergroten van zelfvertrouwen en kwaliteiten en op het gebied van arbeidsvoorbereiding en training.

Stichting Saga biedt werkervaringsplekken voor mensen vanuit de participatiewet.

Daarnaast biedt Stichting Saga arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met dagbestedingsindicatie vanuit WMO.

We kijken naar mogelijke doorgroei tot uitstroom naar een regulier bedrijf.

  • op een dagbestedingsindicatie meedoen binnen een regulier bedrijf.
  • doorgroei naar een baan met loonkostensubsidie of een betaalde baan.

Participeren bij Stichting Saga is laagdrempelig, veilig en biedt mogelijkheden om te ontdekken en persoonlijk te groeien. Wij werken vraaggericht, kijkend naar individuele mogelijkheden en wensen. Stichting Saga is een kleinschalige onderneming, er is een duidelijke structuur en korte communicatielijnen.
Stichting Saga biedt de mogelijkheid voor het verrichten van arbeid op eigen locatie.

bekijk hieronder onze promotiefilm

Stichting Saga heeft verschillende regionale samenwerkingsverbanden. Wij bundelen de kennis van begeleiding en training van werknemersvaardigheden, en de expertise van het creëren van doorstroom en plaatsing naar een passende plaats.


 

Werken biedt structuur en ritme, doorbreekt het sociaal isolement, geeft zelfvertrouwen en bij de deelnemer wordt duidelijk welke kwaliteiten en interesses ze hebben en welke belemmeringen er (nog) spelen die aandacht verdienen.

Neem gerust  CONTACT met ons op.

Tot ziens bij Stichting SAGA.

87 revisies