Welkom bij Stichting SAGA

Samen gewoon aan de slag

Stichting Saga is een leerwerkplek voor kwetsbare mensen met een begeleidingsvraag op het gebied van werken. Stichting Saga heeft expertise op het gebied van vergroten van zelfvertrouwen en kwaliteiten en op het gebied van arbeidsvoorbereiding en training.

Participeren bij Stichting Saga is laagdrempelig, veilig en biedt mogelijkheden om te ontdekken en persoonlijk te groeien. Wij werken vraaggericht, kijkend naar individuele mogelijkheden en wensen. Stichting Saga is een kleinschalige onderneming, er is een duidelijke structuur en korte communicatielijnen.
Stichting Saga biedt de mogelijkheid voor het verrichten van arbeid op eigen locatie en aangrenzende speelboerderij en bij lokale bedrijven.

bekijk hieronder onze promotiefilm

Stichting Saga heeft een samenwerkingsverband met Sterker werkt en Plan H werkt. Wij bundelen de kennis van begeleiding en training van werknemersvaardigheden, en de expertise van het creëren van doorstroom en plaatsing naar een passende plaats. Samen creëren we mogelijkheden op alle treden van de participatieladder, en door korte lijnen onderling wordt er maatwerk geboden.


Wij richten ons op mensen die het vizier richting werk hebben en gemotiveerd zijn.  De deelnemer moet zijn/haar leven voldoende in balans hebben om de aandacht te kunnen richten op arbeid.

2015-09-30 10.54.01

Werken biedt structuur en ritme, doorbreekt het sociaal isolement, geeft zelfvertrouwen en bij de deelnemer wordt duidelijk welke kwaliteiten en interesses ze hebben en welke belemmeringen er (nog) spelen die aandacht verdienen.

Neem gerust  CONTACT met ons op.

Tot ziens bij Stichting SAGA.