werkzaamheden Stichting Saga

Cliënten hebben de mogelijkheid te kiezen voor de werkzaamheden die het beste
bij hen passen en hen het meeste aanspreken.

• eenvoudige onderhoudswerkzaamheden
• eenvoudige reparatie werkzaamheden
• ondersteuning in horecagelegenheid
• facilitaire werkzaamheden verrichten in horecagelegenheid
• onderhoud erf en beplanting
• dierverzorging
• productie en/of inpak werkzaamheden
• demontage werkzaamheden
• maatschappelijke integratie: hulp bieden bij lokale organisaties