Welkom bij Stichting SAGA

Stichting Saga – samen gewoon aan de slag.

Stichting Saga is een leerwerkplek voor mensen met een begeleidingsvraag op het gebied van werken en richt zich op mensen die op dit  moment onvoldoende in staat zijn om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, mensen met leerproblemen, psychosociale problemen, niet aangeboren hersenletsel. Het hebben van werk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn mensen die om wat voor reden dan ook extra ondersteuning naar werk nodig hebben. Mensen die graag (weer) aan de slag willen maar waarbij de stap naar betaald werk nog te groot is kunnen bij Stichting Saga terecht. Stichting Saga stelt zich tot doel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt verder te helpen op de participatieladder en daarmee de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Stichting Saga heeft expertise op het gebied van vergroten van zelfvertrouwen en kwaliteiten en op het gebied van arbeidsvoorbereiding en training. 

Stichting Saga biedt werkervaringsplekken voor mensen vanuit de participatiewet.  We werken samen met cliënten naar het verkrijgen van een betaalde baan in een reguliere setting. Daarnaast biedt Stichting Saga ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding. Arbeidsmatige dagbesteding is er voor mensen voor wie betaald werk (nog ) niet haalbaar is. Door hen een kans te geven om mee te doen aan het arbeidsproces, neemt hun zelfredzaamheid toe en krijgen ze meer zelfvertrouwen. “het gaat er niet zozeer om wát ze doen, maar dát ze iets doen”. Voor hen geldt dat ze (nog) geen loonwaarde hebben, maar wel sociaal-maatschappelijke waarde. Meedoen bij een regulier bedrijf op dagbestedingsindicatie. Iedereen moet vanuit zijn eigen kracht mee kunnen doen.

Participeren bij Stichting Saga is laagdrempelig, veilig en biedt mogelijkheden om te ontdekken en persoonlijk te groeien. Wij werken vraaggericht, kijkend naar individuele mogelijkheden en wensen. De diversiteit aan cliënten die bij ons komen zorgt ervoor dat ze allemaal verschillende kwaliteiten hebben en daar elkaar ook in kunnen ondersteunen en aanvullen.

Stichting Saga is een kleinschalige onderneming, er is een duidelijke structuur en korte communicatielijnen.

Neem gerust  CONTACT met ons op.

Tot ziens bij Stichting SAGA.


87 revisies