OVER ONS

Waarom doen we dit?

Wij geloven dat iedereen zich kan ontwikkelen mits er een veilige en uitdagende leeromgeving is. Bij ons kun je bezig zijn in een natuurlijke omgeving, samen werken met collega’s, arbeidsritme opdoen, jezelf (beter) leren kennen, je kwaliteiten ontwikkelen en nieuwe vaardigheden leren en op deze manier een positieve ervaring opdoen. Wij gaan uit van kracht en mogelijkheden, in plaats van ziekte en beperking. Wij ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen als je even vastloopt én we komen voor je op wanneer je dat (tijdelijk) zelf niet kunt.

Werken biedt structuur en ritme, doorbreekt het sociaal isolement, geeft zelfvertrouwen en bij de deelnemer wordt duidelijk welke kwaliteiten en interesses ze hebben en welke belemmeringen er (nog) spelen die aandacht verdienen.

Hoe bereiken we ons doel?

We willen een zinvolle dag invulling bieden en een opstap naar regulier werken zijn. We bieden de ruimte die cliënten nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen, die past bij de belastbaarheid van de individuele cliënt zonder dat hij zich hoeft te meten aan anderen en een minimale prestatie hoeft te laten zien.

Doordat we bij Stichting Saga met twee leer/werk begeleiders – trajectbegeleiders begeleiding bieden is continuïteit, veiligheid en betrokkenheid gewaarborgd. Door de kleinschaligheid is er een duidelijke structuur en korte communicatielijnen.

Wat willen we bereiken?

Mensen in beweging krijgen en ze laten ervaren dat het zinvol is om je bed uit te komen. We willen  mensen het gevoel geven ergens bij te horen en ergens gemist te worden. Dat duwtje in rug geven wat ze nodig hebben om tot een zinvolle dag invulling of tot doorstroom naar (regulier) werken te komen. 

stichting-saga-ontwikkelingsgericht-arbeidsmatig-dagbesteding-begeleiding
stichtingsaga-overons-anke-karinja

Anke Verbruggen

Anke Verbruggen (links)

Mijn naam is Anke Verbruggen. Door de jaren heen heb ik ervaring opgedaan in het werken met mensen met een ondersteuningsvraag. In verschillende leeftijdscategorieën met verschillende problematieken. Ik vind kleinschaligheid belangrijk, de lijnen tussen cliënt, verwanten en medewerkers zijn kort. Ik heb de visie dat ieder mens de kans moet krijgen om zijn mogelijkheden te laten zien. Mogelijkheden die het waard zijn om te ontdekken en te ontwikkelen.

Karinja Verbakel

Karinja Verbakel (rechts)

Mijn naam is Karinja Verbakel. Ik werk inmiddels al ruim 30 jaar met mensen uit verschillende doelgroepen, gekenmerkt door verstandelijke en/of psychische beperkingen. Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan in motivering, begeleiding en ondersteuning van cliënten. Ik vind het belangrijk om samen met een cliënt tot een resultaat te komen, de cliënt te motiveren en te blijven uitdagen zodat hij zijn mogelijkheden leert kennen en gebruiken en voor zichzelf een zinvolle invulling van de dag creëert. Ik ben ervan overtuigd dat er voor ieder mens  mogelijkheden zijn en kansen liggen met het juiste (professionele) duwtje in de rug. 

Contact

Vul hier je vraag in, dan komen we hier zsm op terug.

Not readable? Change text. captcha txt