Aanbod

Stichting Saga – samen gewoon aan de slag

Wij trainen actief op werknemers- en sociale vaardigheden. Hierbij maakt het niet uit of de cliënt vanuit participatiewet of WMO instroomt. Wij werken met een competentieprofiel en evalueren de voortgang regelmatig. Melba is hierbij de ondersteunende methodiek.  Wij bundelen de kennis van begeleiding en training van werknemersvaardigheden, en de expertise van het creëren van doorstroom en plaatsing naar een passende plaats.

Stichting Saga heeft verschillende regionale samenwerkingsverbanden. Wij zijn ondersteunend aan behandeltrajecten vanuit andere instanties. Indien cliënten instromen vanuit de participatiewet zijn o.a uwv, gemeente, zorginstanties opdrachtgever. Opdrachtgever koopt een traject in. De trajecten zijn verdeeld in een drietal fases. De doorlooptijd van de trajecten is variabel.

klik hier voor TRAJECTEN