OVER ONS

Stichting SAGA – samen gewoon aan de slag.

Ons doel is om mensen in beweging te laten komen, ze laten ervaren dat het zinvol is om je bed uit te komen en mensen het gevoel te geven ergens bij te horen en ergens gemist te worden. Mensen dat duwtje in rug geven dat ze nodig hebben om tot een zinvolle dag invulling te komen.

We willen een daginvulling bieden welke past bij de belastbaarheid van het individu. We bieden de ruimte welke cliënten nodig hebben zich te kunnen ontwikkelen zonder zich te hoeven meten aan een ander.

Wij geloven dat iedereen zich kan ontwikkelen mits er een veilige en uitdagende leeromgeving is. Bij ons kun je bezig zijn in een natuurlijke omgeving, samen werken met collega’s, arbeidsritme opdoen, jezelf (beter) leren kennen, je kwaliteiten ontwikkelen en nieuwe vaardigheden leren en op deze manier een positieve ervaring opdoen. Wij gaan uit van kracht en mogelijkheden, in plaats van ziekte en beperking. Wij ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen als je even vastloopt én we komen voor je op wanneer je dat (tijdelijk) zelf niet kunt.

Werken biedt structuur en ritme, doorbreekt het sociaal isolement, geeft zelfvertrouwen en bij de deelnemer wordt duidelijk welke kwaliteiten en interesses ze hebben en welke belemmeringen er (nog) spelen die aandacht verdienen.

Doordat we met 2 personen werken binnen Stichting Saga is  kleinschaligheid , continuïteit, veiligheid en betrokkenheid gewaarborgd.

Anke+Karinja05